Сошичненська сільська територіальна громада
Волинська область
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РІШЕННЯ ПРО МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 2022 РІК

                                                                                        

УКРАЇНА

СОШИЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

28 грудня 2021року                                  с. Сошичне                                           № 16-2

 

03554000000

  (код бюджету)

 

Про     бюджет       сільської

територіальної  громади на

2022 рік

 

          Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

вирішила:

 

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 88 091 481 гривня, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 87 227 481 гривня та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 864 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 88 091 481 гривня, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 87 198 472 гривні та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 893 009 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 150 000 гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради:

1) розподіляти та перерозподіляти субвенції з державного і обласного бюджетів, крім додаткових обсягів освітньої субвенції, отриманих з державного бюджету протягом року;

2) за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інвестиційної діяльності та регуляторної політики розподіляти та перерозподіляти додаткові дотації з державного бюджету, додаткові обсяги освітньої субвенції, отримані з державного бюджету протягом року, та субвенції, які надані бюджету сільської територіальної громади з інших місцевих бюджетів.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 1 215 410 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

Установити, що у 2022 році використання бюджетних коштів на реалізацію місцевих програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишків коштів спеціального фонду.

Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством (за рахунок джерел, визначених підпунктом 6.1 пункту 6 до цього рішення);

- заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктами 6.1 та 6.2 пункту 6 до цього рішення).  7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади  видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет сільської територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) проведення у повному обсязі  розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

10. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради  за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності,  інвестиційної діяльності та регуляторної політики перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів сільської територіальної громади, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади;

2) видатків у межах однієї бюджетної установи, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з бюджету сільської територіальної громади;

4) об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади.

11. Відділу фінансів сільської ради у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

12. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

13. Додатки 1 - 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інвестиційної діяльності та регуляторної  політики.

 

 

Сільський  голова                                                                                     Ігор ВОЛОСЮК

 

      Додаток 1    
      до рішення Сошичненської сільської територіальної громади   
     

"Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік"

від 28.12.2021 р. №16-2

           
ДОХОДИ
 бюджету Сошичненської сільської територіальної громади на 2022 рік
03554000000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   16 738 400,00 16 738 400,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   8 941 400,00 8 941 400,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 8 941 400,00 8 941 400,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 8 458 100,00 8 458 100,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 463 200,00 463 200,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 20 100,00 20 100,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  2 744 500,00 2 744 500,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  2 744 500,00 2 744 500,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  778 200,00 778 200,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  1 966 300,00 1 966 300,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 4 952 500,00 4 952 500,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  1 702 700,00 1 702 700,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  13 400,00 13 400,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  129 000,00 129 000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  85 900,00 85 900,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  809 900,00 809 900,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  239 300,00 239 300,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  340 000,00 340 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  85 200,00 85 200,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   3 249 800,00 3 249 800,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 190 700,00 3 190 700,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  59 100,00 59 100,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   920 200,00 56 200,00 864 000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   36 400,00 36 400,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   36 400,00 36 400,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  29 600,00 29 600,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  6 800,00 6 800,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  19 800,00 19 800,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   14 900,00 14 900,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 14 900,00 14 900,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   864 000,00 0,00 864 000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  864 000,00 0,00 864 000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  864 000,00 0,00 864 000,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 17 658 600,00 16 794 600,00 864 000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   70 432 881,00 70 432 881,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   70 432 881,00 70 432 881,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 18 950 000,00 18 950 000,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація  18 950 000,00 18 950 000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 51 141 200,00 51 141 200,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  51 141 200,00 51 141 200,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 341 681,00 341 681,00 0,00 0,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 116 981,00 116 981,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 224 700,00 224 700,00 0,00 0,00
X Разом доходів 88 091 481,00 87 227 481,00 864 000,00 0,00
           
           
  Секретар сільської ради     Анатолій ПРИЙМАК

 

 

                        Додаток 2      
                        до рішення Сошичненської сільської територіальної громади  
                       

"Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік"

від 28.12.2021 р. №16-2

                               
 
РОЗПОДІЛ видатків бюджету Сошичненської сільської територіальної громади на 2022 рік
03554000000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Сошичненська сільська рада 86 566 372,00 86 496 372,00 65 496 424,00 4 430 700,00 70 000,00 893 009,00 0,00 864 000,00 0,00 0,00 29 009,00 87 459 381,00
0110000     Сошичненська сільська рада 86 566 372,00 86 496 372,00 65 496 424,00 4 430 700,00 70 000,00 893 009,00 0,00 864 000,00 0,00 0,00 29 009,00 87 459 381,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 7 197 100,00 7 197 100,00 5 066 900,00 592 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 197 100,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 9 714 700,00 9 714 700,00 7 368 600,00 463 600,00 0,00 864 000,00 0,00 864 000,00 0,00 0,00 0,00 10 578 700,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 14 432 990,00 14 432 990,00 8 630 100,00 3 174 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 432 990,00
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 51 141 200,00 51 141 200,00 41 919 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 141 200,00
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 810,00 1 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810,00
0111200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 87 972,00 87 972,00 72 108,00 0,00 0,00 29 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 009,00 116 981,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 200 800,00 200 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 800,00
0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00
0113171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 21 300,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 10 000,00 10 000,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 93 600,00 93 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 600,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 053 200,00 1 053 200,00 804 500,00 66 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053 200,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 723 800,00 1 723 800,00 1 267 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 800,00
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 30 500,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 468 200,00 468 200,00 360 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 200,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 316 600,00 316 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 600,00
3700000     Відділ фінансів Сошичненської сільської ради 632 100,00 532 100,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632 100,00
3710000     Відділ фінансів Сошичненської сільської ради 632 100,00 532 100,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632 100,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 532 100,00 532 100,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 100,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
X X X УСЬОГО 87 198 472,00 87 028 472,00 65 916 424,00 4 430 700,00 70 000,00 893 009,00 0,00 864 000,00 0,00 0,00 29 009,00 88 091 481,00
                               
                               
  Секретар сільської ради           Анатолій ПРИЙМАК            

 

      Додаток № 3  
      до рішення Сошичненської сільської територіальної громади  
     

"Про бюджет сільської територіальної громади на 2022  рік"

від 28.12.2021 р. № 16-2

         
         
Міжбюджетні трансферти на 2022 рік  
03554000000  
(код бюджету)  
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  
Код класифікації доходів бюджету / Код бюджету Найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3  
І. Трансферти до загального фонду бюджету  
41020100 Базова дотація 18950000,00  
  Державний бюджет 18950000,00  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 51141200,00  
  Державний бюджет 51141200,00  
41040200 Додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0,00  
3100000000 Обласний бюджет Волинської області 0,00  
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 116 981,00  
3100000000 Обласний бюджет Волинської області 116 981,00  
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету УСЬОГО, в тому числі  224 700,00  
  Субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 2 600,00  
03304200000 Районний бюджет Камінь-Каширського району 2 600,00  
  Субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  200 800,00  
03304200000 Районний бюджет Камінь-Каширського району 200 800,00  
  Субвенція з місцевого бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп 21 300,00  
03304200000 Районний бюджет Камінь-Каширського району 21 300,00  
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету        
       
Х   УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 70 432 881,00  
Х   загальний фонд 70 432 881,00  
Х   спеціальний фонд    
         
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам        
      (грн)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3 4  
І. Трансферти із загального фонду бюджету        
  9770 Інші субвенції, УСЬОГО, в тому числі 316 600,00  
3719770 9770 На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 99 600,00  
03304200000 9770 Районний бюджет Камінь-Каширського району 99 600,00  
3719770 9770 На забезпечення лікувальним харчуванням дитини хворої на фенілкетонурію 85 000,00  
3719770 9770 На придбання технічних засобів (підгузників) 60 000,00  
3719770 9770 На придбання технічних засобів (калоприймачів) 12 000,00  
3719770 9770 На безоплатне одержання ліків, лікарських засобів за рецептами лікарів 60 000,00  
03558000000 9770 Міський бюджет Камінь-Каширської ТГ 217 000,00  
         
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету        
         
х   УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 316 600,00  
х   загальний фонд 316 600,00  
х   спеціальний фонд    
         
Секретар ради     Анатолій ПРИЙМАК  

 

 

              Додаток 4    
              до рішення Сошичненської сільської територіальної громади
             

"Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік"

від 28.12. 2021 р. №16-2

                   
355400000                  
(код бюджету)              
 Розподіл витрат бюджету Сошичненської сільської територіальної громади  на реалізацію місцевих  програм у 2022  році 
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету  Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідального виконавця , найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікаціє видатків та кредитування місцевих бюджетів  Найменування  місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 
Усього  у тому числі бюджет розвитку 
0100000     Сошичненська сільська рада       898810     898810
0110000     Сошичненська сільська рада        898810     898810
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти     1810     1810
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофо     200 800     200800
0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни     2 600     2600
0113171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та транспортне обслуговування     21300     21300
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт     10000     10000
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення     93 600     93 600
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту     30 500     30 500
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету     70 000     70 000
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони     468 200     468 200
3710000     Відділ фінансів Сошичненської сільської ради     316 600     316 600
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету     316 600     316 600
Всього           1 215 410     1 215 410
      Секретар сільської ради    Анатолій ПРИЙМАК        

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень